Ons verhaal

info@sunshineproject.be

ONS VERHAAL

Je gaat op reis naar Egypte om een van de oudste beschavingen te ontdekken en plots wordt je geconfronteerd met situaties die niet in je programma voorkomen.

 

Voor ons is het wellicht normaal dat kinderen alle mogelijke zorgen krijgen.

En als het om buitenechtelijke kinderen gaat?

 

Misschien aarzelen sommigen dan al.

In de Arabische samenleving wordt een ongetrouwde vrouw met een baby nog altijd uitgesloten. Haar kind is gedoemd te sterven of te belanden in de marge van de maatschappij. De Engelse mevrouw Pearl Smith kon in Luxor voor dit probleem de ogen niet sluiten en besloot in samenwerking met een Egyptische arts de kinderen van de straat helpen.

HISTORIEK


SUNSHINE EGYPT

 

"SunShine" is een tehuis voor vondelingen in Luxor, Egypte.

Het is niet zomaar een gewoon weeshuis, maar een tehuis voor kinderen tussen enkele dagen en 18 jaar oud, die door hun ongetrouwde moeders, meestal jonge meisjes, werden achtergelaten op straat in het veld of in de trein.

Wat gebeurt er in Egypte met kinderen die geboren worden buiten het huwelijk? De moeder moet tot haar schade en schande ervaren dat de maatschappij geen enkel begrip heeft voor haar situatie en ze wordt gedwongen haar baby te beschouwen als een gevaar voor haar eigen geluk. Het enige wat ze kan doen, is haar kind zo vlug mogelijk achterlaten in de hoop dat ze niet door iedereen, ook door haar familie, wordt verlaten. Het ligt voor de hand dat de overlevingskansen voor zo'n slachtoffertje nihil zijn, als zich niemand over haar of hem ontfermt. Wie toch overleeft, is voor het hele leven zonder meer gestigmatiseerd.


In oktober 1992 was Pearl Smith op vakantie in Luxor en ontmoette er toevallig enkele dokters die er op conferentie waren. Ze praatte met hen over de straatkinderen die door haar hoofd bleven spoken. In een lokaal ziekenhuis werd ze voor de eerste keer geconfronteerd met de benarde toestand van achtergelaten kinderen en ze besloot de handen uit de mouwen te steken. Samen met dr.Amr Taha, secretaris-generaal van de Egyptische Doktersvereniging, richtte ze in 1996 SunShine op, een organisatie die enkel vanuit het United Kingdom werd gesteund. Dit tehuis geeft kinderen, die anders in het beste geval zouden verdwijnen in de marginaliteit alles waar ze het meeste nood aan hebben: liefde en opvoeding, gezond eten en een veilig onderkomen.


In 1998 opende SunShine zijn eerste schooltje, waar kinderen vanaf tweeënhalf een degelijke begeleiding krijgen. Iedere morgen hebben ze vijf lessen: Engels, Arabisch, kunst, pedagogische en creatieve spelletjes. Daarna kunnen ze naar een lokale private school, waar vooral het belang van Arabisch, Engels, en vanaf hun negende ook Frans en Duits onderlijnd wordt. Daardoor wordt aan deze kinderen de kans gegeven zich in hun latere leven verder te ontwikkelen als intelligente mensen met een flinke dosis zelfvertrouwen.


Vermits het aantal kinderen bleef toenemen, werd de behuizing te krap. SunShine had ondertussen uitstekende relaties opgebouwd met de Egyptische overheid.

In juli 2OO1 schonk het lokale bestuur zelfs een stuk grond aan de organisatie. Meteen kon een lang gekoesterde droom werkelijkheid worden: weg uit de enge behuizing van een appartementsgebouw zonder groen naar de nieuwe SunShine Village tussen de palmbomen.

Nee, dit zou geen overbodige luxe zijn, maar een welverdiend geschenk voor de kinderen aan wie door het lot alles ontnomen werd.

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het protest van 300 "buren" die weigerden "verboden kinderen" in hun omgeving te zien opgroeien. Het stuk grond werd afgenomen!!!

Pearl bewoog hemel en aarde om dit onrecht ongedaan te maken. Contact met zelfs de first lady, de echtgenote van de Egyptische president Mubarak, wierp een ander licht op de situatie. Er zou gebouwd worden!!!

Het plotselinge overlijden van Pearl - haar taak werd overgenomen door Lorna Ford - in februari 2004 vertraagde alles. Maar uitstel was geen afstel. Dat dacht men. Alweer werd onder druk van de omwonenden de grond afgenomen! Moe getergd besloot men een stuk grond te kopen. De goedkeuring om te bouwen sleepte aan. De administratieve molen bleef maar draaien en corruptie van sommige ambtenaren zette er de rem op. Het appartement in Television Street was op dat moment echt te klein geworden, 80 kinderen van diverse leeftijden. Geen sinecure als je weet dat kinderen graag ruimte hebben om op te groeien en volwassen te worden. Februari 2007: een appartement in de Ahmed Street werd aangekocht om een 40-tal kinderen onder te brengen.

Toeval of niet, in juni 2007 kwam er schot in de zaak. De toenmalige en huidige "governor of Luxor" steunt het project ten volle, vooral logistiek. Jongens in legerdienst hielpen mee aan de bouw van het tehuis. De eerste steenlegging: 26 juni 2007!!!

 

April 2009 werd er al een feestje gehouden voor en met de kinderen want de bouw was zo goed als klaar. Alleen de binneninrichting moest nog gebeuren.

SunShine Village is een complex geworden van 4 wooneenheden waar 150 kinderen onderdak kunnen vinden, annex een kleuterschooltje (kleuteronderwijs is niet zo vanzelfsprekend in Egypte) en een medische boeg (gehandicaptenzorg en eerste hulp).

Deze gemeenschappelijke delen zullen ook open staan voor mensen en kinderen in de buurt. Niet alleen om zo de drempel te verlagen en de vooroordelen over de vondelingenkinderen weg te werken maar ook om zorgverlening voor arme omwonenden.


Begin oktober 2009 verhuisden 84 kinderen naar SUNSHINE VILLAGE!!!

 

De droom van Pearl, een nieuwe "thuis" is werkelijkheid geworden.

 

Familiale zorgen deden Lorna terugkeren naar de UK. Salma El Shazely, hoofdverpleegster in het International Hospital in Luxor en al vier jaren nauw verbonden aan SunShine heeft haar taak overgenomen.


SUNSHINE BELGIË


Toen Hilaire Radoes in Egypte zijn hart verloor, bleef hij niet zomaar toerist.

 

In december-januari 2000-2001 kwam hij met een paar vrienden, waaronder Rita Pluymers, in contact met het vondelingentehuis. SunShine sprak hem meteen aan en na een tweede bezoek in 2002, waarbij hij een week meedraaide in de werking van het project, richtte hij met een paar vrienden een vzw op om activiteiten ten voordele van het tehuis op het getouw te zetten.


September 2003 bracht Pearl een bezoek aan Sint-Truiden om kennis te maken met het SunShine-team aldaar.

 

Bij die gelegenheid kon een cheque van € 10.000 aangeboden worden.

 

De volgende jaren werd hard gewerkt. Het resulteerde in een aantal "aardige" bedragen die de uitbouw van SunShine Village hielpen verwezenlijken.

 

oktober  2007: €25000

december 2008: €10000

december 2009: €10000

 

De ziekenboeg in SunShine Village werd met deze €55000 verwezenlijkt.

 

Met heel veel enthousiasme blijven wij ons inzetten voor het welzijn van onze SunShine kinderen.

Wij willen het werk van Pearl verder zetten!!!

 ONZE INKOMSTEN

Eigen Activiteiten

en participaties

a. tweejaarlijkse soiree

 

 b. poëzienamiddagen

 

 c. deelname aan multiculturele festiviteiten

 

 d. kerst-, avond- en rommelmarkten

Sympathisantena. de stad Sint-Truiden

b. middenschool Sint-Gertrudis, Landen

c. KCST, Sint-Truiden

d. acties van oud-leerlingen

e. anonieme giften

f. sponsoring door Sint-Truidense handelaars

SponsorshipEen maandelijkse storting van € 18 HELPT EEN KIND.

 

Momenteel kunnen wij rekenen op 7 sponsorouders.

ONZE NODEN

 

Niet alleen de bouw van het nieuwe tehuis kostte veel geld. De dagelijkse verzorging van de kinderen (eten, drinken, luiers, schoolgerief...) is ook een serieuze bron van uitgaven. Natuurlijk ook de vaste kosten als elektriciteit, water, onderhoud en dergelijke betekenen een flinke hap in het huishoudelijk budget.

 

 

Vandaar onze vraag naar eventuele steun.

Een uittreksel uit een brief over een adoptiekind:

 

“Jullie adoptiefzoontje groeit flink en zit in het eerste jaar van de voorbereidende school. Hij is een beleefde en goed gemanierde jongen die hard studeert om later succes in het leven te oogsten.

Jullie kennen hem als Mohamed, maar zijn officiële naam luidt Waheed. Het is normaal dat de mensen in Egypte verschillende namen dragen, dus jullie hoeven niet verbaasd te zijn, als je Luxor bezoekt en Mohamed met Waheed wordt aangesproken.”


Sunshine Project International Egypt

info@sunshineproject.be

Copyright © All Rights Reserved